ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО-ГОВОРНА И ПСИХОСОЦИАЛНА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ
Филиал сливен
кабинет по психосоциална и езиково-говорна диагностика и терапия.

Йорданка Няголова

Бакалавър

Предучилищна и начална училищна педагогика

Магистър

Логопедия

Магистър

Социално консултиране
и психология

ЦЕНТЪР
ЗА ЕЗИКОВО-ГОВОРНА И ПСИХОСОЦИАЛНА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

Даниела Георгиева Илиева

Бакалавър

Социални дейности

Магистър

Социален консултант и психолог

За контакт:

Телефон: 0889 507 497

Контакти Сливен

Кабинет по психосоциална и езиково-говорна диагностика и терапия

Сливен
бул. Бургаско шосе 13

danita74@abv.bg

0889 507 497

 Филиал Сливен