ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО-ГОВОРНА И ПСИХОСОЦИАЛНА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ
Контакти

център За езиково-говорна и психосоциална диагностика и терапия

Контакти Бургас

Център за езиково-говорна и психосоциална диагностика и терапия

Бургас
Сан Стефано №8
етаж 1 офис 1
0889 238 502

danka.nyagolova@abv.bg

Център за езикоговорна и психосоциална диагностика и терапия

Контакти Сливен

Кабинет по психосоциална и езиково-говорна диагностика и терапия

Сливен
бул. Бургаско шосе 13

danita74@abv.bg

0889 507 497