ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО-ГОВОРНА И ПСИХОСОЦИАЛНА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ
Център

За езиково-говорна и психосоциална диагностика и терапия

За центъра

Аз приех за кауза, възможността всяко дете да разкрие максимума си. В центъра, който ръководя с професионализъм и сърце всяко дете и възрастен ще получат от мен и моите колеги индивидуална диагностика на езиково – говорните възможности, психопедагогическо и социално консултиране, системна корекционна и компенсаторна работа, с цел разкриване на потенциала.

Йорданка Няголова

Бакалавър

Предучилищна и начална училищна педагогика

Магистър

Логопедия

Магистър

Социално консултиране
и психология

ЦЕНТЪР
ЗА ЕЗИКОВО-ГОВОРНА И ПСИХОСОЦИАЛНА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

Информация

Нарушения на артикулацията

Афония-нарушение на гласа (фонацията)

Ринолалия

Дизартрия

Заекване

Алалия

Афазия

Дислексия

Дисграфия

Дискалколия

Обучителни затруднения

Хиперактивност с дефицит на вниманието

Деца с интелектуална недостатъчност

Деца с увреден слух

Аутизъм

Свържете се с нас

Обадете ни се на телефон 0889 238 502 или ни пишете на имейл: danka.nyagolova@abv.bg

Програма за родителска подготовка

Програма за бременни

Развитие на детето от 0 до 3 години

Предучилищна възраст

Начална училищна възраст

Детето със специални потребности