ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИКОВО-ГОВОРНА И ПСИХОСОЦИАЛНА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ
екип

център За езиково-говорна и психосоциална диагностика и терапия

Йорданка Няголова

Бакалавър

Предучилищна и начална училищна педагогика

Магистър

Логопедия

Магистър

Социално консултиране и психология

Кръстина Ангелова

Бакалавър

Социална педагогика

Магистър

Комуникативни и говорни нарушения в развитието

Пенка Няголова

Бакалавър

Предучилищна и начална училищна педагогика

Христина Иванова

Бакалавър

Предучилищна и начална училищна педагогика

Консултант

Ицка Дерижан

Доцент, доктор по педагогика. Работи в Бургаски свободен университет.

Развива идеята за толератността и равноправието във всички измерения на това понятие. Области на научните й интереси са: педагогика, методика на преподаването, социална психология, социална работа с деца си семейства, социален мениджмънт. Има сериозен опит в обучението на над 2000 директори на училища, 1200 учители, над 15000 студенти, 150 родители и др. Консултира деца и семейства, автор на многбройни публикации по въпросите на детството и социално-педагогическите проблеми на детето и социалната среда.

Свържете се с нас

Обадете ни се на телефон 0889 238 502 или ни пишете на имейл: danka.nyagolova@abv.bg